Menu Zamknij

Właścicielem sklepu internetowego www.zdrowarodzina.eu jest :

Sklep Zielarski „Zdrowa Rodzina” Alicja Orzechowska
ul. A.Bożka 12
44-335 Jastrzębie Zdrój

tel. 32 47 32 008
tel.kom. 603 35 66 77
e-mail: sklep@zdrowarodzina.eu

Sklep Zielarski Zdrowa Rodzina Alicja Orzechowska jest wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój pod numerem 5286/92.

NIP 633-000-23-82

REGON 271631532


1. Klient Sklepu internetowego może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Sklep internetowy www.zdrowarodzina.eu przyjmuje zamówienia przez 24h na dobę przez cały rok.

2. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych: posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, posiadanie przeglądarki internetowej, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Aby zamówienie zostało zrealizowane, konieczne jest wypełnienie wymaganych pól w formularzu zamówienia wraz z podaniem prawidłowego adresu e-mail.
 

3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

Ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu internetowego www.zdrowarodzina.eu obowiązują jedynie przy składaniu zamówień. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie stacjonarnym obowiązują ceny towarów uwidocznione w sklepie.

Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia, i złożenia przez Klienta zamówienia, i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

PRODUKTY
 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych u niego produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści dołączonych do opakowania ulotek.     

5. Wszystkie ceny produktów oferowanych w sklepie internetowym Zdrowa Rodzina, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).  

6. Ilość produktów promocyjnych jest ściśle określona. 

WARUNKI DOSTAWY
 

7. Przesyłki dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej InPost. Jeżeli suma zamówienia przekracza 250zł  – wysyłka jest realizowana na koszt naszego sklepu (płatne z góry). 

8. Opłaty za wysyłkę zagraniczną  są ustalane indywidualnie z klientem.  Przesyłki zagraniczne są wysyłane tylko z przedpłatą na konto.

9. Czas realizacji zamówienia (do momentu wysłania) to 1-5 dni roboczych. Czas ten zależy od dostępności produktu w hurtowni.

10. Czas dostawy zamówień krajowych uzależniony jest od wybranego przez Państwa dostawcy. W przypadku firmy kurierskiej InPost jest to 24-48h od momentu wysyłki zamówienia.
  

11. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu.

12. W razie zmiany terminu realizacji zamówienia Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

13. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

PŁATNOŚCI
 

14. Przelew bankowy
Dane do przelewu: 
Numer rachunku: 81 1020 2472 0000 6002 0191 1585
Nazwa: Sklep Zielarsko Medyczny
Adres: ul. A.Bożka 12 44-335 Jastrzębie Zdrój
W tytule płatności należy podać numer zamówienia.

15. Pobranie
Klient dokonuje zapłaty kurierowi przy odbiorze przesyłki.

16. Odbiór osobisty
Zapłaty i odbioru towaru w sklepie „Zdrowa Rodzina” można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 sobota 8.00 – 13.00  pod adresem:
Ul. A. Bożka 12 (targowisko – kiosk)
44-335 Jastrzębie Zdrój
 

REKLAMACJE
 

 
17. Jeżeli przekazywana Państwu paczka lub towar w niej zawarty jest wyraźnie uszkodzona ( widać ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona itp.) prosimy jej nie przyjmować i wypełnić protokół szkody w obecności kuriera! W takim przypadku paczka zostanie od razu zwrócona do naszego sklepu i szybciej będziemy mogli przystąpić do procesu wyjaśnienia sprawy oraz przekazania Państwu ponownie zamówionych produktów.

Sklep internetowy jest zobowiązany do dostarczenia Państwu towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sklep internetowy ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), 
w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Sklepie Zielarsko Medycznym
Adres: ul. A.Bożka 12 44-335 Jastrzębie Zdrój w godzinach jego otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na wskazany wyżej adres.

Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację – jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Sklep internetowy rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.     O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji Sklep internetowy zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie  z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 

18. Zgodnie z Art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje 
o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia i przekazać je np.

Pocztą elektroniczną: sklep@zdrowrodzina.eu lub

Na nasz adres: Sklep Zielarski Zdrowa Rodzina ul. A.Bożka 12; 44-335 Jastrzębie Zdrój 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Zobowiązujemy się nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Klient powinien zwrócić zakupione rzeczy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 

POMOC
 

19. Jeśli w trakcie składania zamówienia w naszym sklepie www.zdrowarodzina.eu pojawią się jakiekolwiek pytania i wątpliwości chętnie pomożemy Ci w ich rozwiązaniu. W tym celu możesz się z nami skontaktować:
 
tel.kom. 603 35 66 77
e-mail: sklep@zdrowarodzina.eu

20. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi  załącznik nr 2 do Regulaminu.


21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z późniejszymi zmianami, przepisy Kodeksu Cywilnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO zdrowarodzina.eu

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

Dane sprzedawcy/administratora strony:  Alicja Orzechowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sklep Zielarski „Zdrowa Rodzina” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. A.Bożka 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP 633-000-23-82, adres poczty elektronicznej: sklep@zdrowarodzina.eu numer telefonu: 603 35 66 77

1.1 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

2.2 Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres dot. wysyłki zamówienia, nazwa firmy, adres prowadzonej działalności, NIP, numer telefonu, e-mail, numer konta bankowego, numer karty kredytowe. Wszystkie dane osobowe gromadzone są podczas procesu składania zamówienia poprzez formularz zamówienia.

3. Cel i zakres zbierania danych

3.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

 3.2.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

 3.2.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

 3.2.3. wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

4.1 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

4.3. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz usunięcia. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

 4.3.1.  pisemnie na adres: ul. A. Bożka 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój;

 4.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zdrowarodzina.eu 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

5.1 W celu otrzymania newslettera można podać swoje dane osobowe, jednocześnie nie wyrażając zgody na ich przetwarzanie.

6. W celu zapewnienia najwyżej jakości świadczonych usług oraz ochrony wszystkich powierzonych danych został utworzony kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: www@zdrowarodzina.eu 

7. Zabezpieczenie danych – Administrator zastosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 8.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 8.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 8.3. Certyfikat SSL

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Sklep Zielarski „Zdrowa Rodzina”.

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Sklep Zielarski „Zdrowa Rodzina” używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik 
i wskazana przez Państwo weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, 
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zdrowrodzina.eu lub pismo wysłane pocztą na adres: Sklep Zielarski Zdrowa Rodzina ul. A. Bożka 12; 44-335 Jastrzębie Zdrój

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres Sklep Zielarski Zdrowa Rodzina ul. A. Bożka 12; 44-335 Jastrzębie Zdrój

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Sklep Zielarski Zdrowa Rodzina

Alicja Orzechowska

ul. A. Bożka 12; 44-335 Jastrzębie Zdrój

sklep@zdrowrodzina.eu;

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp.NazwaIlośćCena brutto
1.


2.


3.


4.


5.Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)                                                                             

     data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)                                                                                                   

     Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów)                                                                                                                  

     Adres

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: